Majelis Tarjih dan Tajdid - Persyarikatan Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid
.: Home > Personalia

Homepage

Susunan Personalia Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

SUSUNAN DAN PERSONALIA

ANGGOTA PIMPINAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN

PUSAT MUHAMMADIYAH

PERIODE 2010-2015

 

(Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 181/KEP/I.0/D/2010)

 

Ketua                           : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Wakil Ketua                 : 1.  Prof. Drs. H. Sa’ad Abdul Wahid

                                      2.  Drs. H. Fahmi Muqoddas, M.Hum.

                                      3.  Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

                                      4.  Drs. H. A. Muhsin Kamaludiningrat

                                      5.  Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

                                      6.  Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Sekretaris                     : Drs. H. Dahwan, M.Si.

Wakil Sekretaris           : 1.  Drs. Supriatna, M.Si.

                                      2.  Dr. H.M. Ma’rifat Iman KH., M.A.

Bendahara                   : Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag.

Wakil Bendahara         : Hj. Evi Sofia Inayati

 

 

Bidang-bidang:

1.      Fatwa dan Pengembangan Tuntunan          :

Ketua         : Drs. H. Fuad Zein, M.A.

Sekretaris   : Drs. Asep Sholahudin, M.Ag.

Anggota     : 1. Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, M.A.

  2. Drs. H. Ismail Thaib

  3. Drs. H. Marzuki Rasyid

  4. Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc. M.A.

  5. Dr. H. Khoiruddin Khamsin, M.A.

  6. Muhammad Rofiq, Lc. M.A.

  7. Lailatis Syarifah, Lc. M.A.

  8. Dr. Saiful Bahri

 

2.      Kajian Al Quran dan Hadits           :

Ketua         : Dr. H. Muhammad Amin, Lc. M.A.

Sekretaris   : Aly Aulia, Lc. M.A.

Anggota     : 1. Prof. Dr. H. Salman Harun

                    2. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri

                    3. Dr. H. Ustadzi Hamzah, M. Ag.

                    4. Bahtiar Natsir, Lc.      

                    5. Mohamad Dzikron, Lc.

                    6. Fahmi Salim, Lc. M.A.

                    7. Dra. Hj. Siti ‘Aisyah, M.Ag.

 

3.      Hisab dan Iptek:

Ketua         : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.

Sekretaris   : Rahmadi Wibowo, Lc.

Anggota     : 1. Drs. H. Sriyatin Shodiq, S.H. M.A.

                    2. Dr. Agus Purwanto

  3. dr. H. Ahmad Hidayat, Sp.OG., M.Kes.

  4. dr. H. Sagiran, Sp.B., M.Kes.

 

4.      Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga:

Ketua         : H. Wawan Gunawan A. Wahid, Lc. M.Ag.

Sekretaris   : Nur Ismanto, S.H., M.Si.

Anggota     : 1. Prof. Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.Sc.

  2. Dr. Moh. Soehadha

  3. Dr. Ratno Lukito

  4. Dra. Hj. Susilaningsih Kuntowijoyo

  5. Dr. Siti Syamsiatun, M.A.

  6. Dewi Nurul Musjtari, SH, M. Hum.

  7. Dr. Masyhudi Muqorrobin, Akt.   

 

5.      Organisasi dan Kaderisasi

Ketua         : Ghoffar Ismail, S.Ag. M.Ag.

Sekretaris   : Mukhlis Rahmanto, Lc. M.A.

Anggota     : 1. Drs. M.A. Fattah Santosa, M.A.

  2. Dr. Setiawan Budi Utomo, MA

  3. Ruslan Fariadi AM, S.Ag. M.SI.

 

6.      Publikasi dan Kersajama

Ketua         : Homaidi Hamid, S.Ag. M.Ag.

Sekretaris   : Saptoni, S.Ag. M.A.

Anggota     : 1. Drs. Muhammad Azhar, M.Ag.

                    2. Mohamad Muhadjir, Lc. M.A.

                    3. Dr. Adnin Armas

                    4. H. Thonthowi, S.Ag., M.A.

 

Staf Sekretariat            : Amirudin, S.Ag.

 


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website